6

ఇనాటి తల్లితండ్రులు రేపటి అనాధ వృద్దులా?

కని పెంచిన తల్లితండ్రులపై కరుణ లేని కన్న బిడ్డలతో నిండిన కలికాలం. కడుపు తీపిని చంపుకోలేక, కనీస అవసరాలను తీర్చే దిక్కు లేక, “కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుందని” కనికరం లేని కన్న బిడ్డల తప్పులను కడుపులోనే దాచుకొని, తమ కన్నీరును కంటి రెప్పను దాటనివ్వక, కాలం గడుపుతున్న అసహాయ జీవులు తల్లితండ్రులు. ఎంతసేపు… Continue Reading

0

సప్తపది(Seven Steps) ఏడడుగుల సంబంధం

saptapadi-seven-steps-seven-vows

సప్తపది ఏడడుగుల సంబంధం అంటే ఏమిటి? వివాహసమయంలో వధూవరుల చేత ” సప్తపది” జరిపిస్తారు. కొందరు పురోహితులు సప్తపదిని తప్పించేస్తుంటారు. గబా గబా వివాహం అయిపోయిన్దనిపించుకొని మరొక ముహూర్తానికి పరుగులు తీయటం మనం ఎన్నో చోట్ల చూస్తున్నాము. తాళి కట్టటం  వివాహ ముఖ్య కర్తవ్యం అనుకుంటారేమో! మనం మన బందువుల వివాహానికి వెళ్ళినపుడు మీరు గమనించేవుంటారు.… Continue Reading

4

తెలుగు సామెతలు పద్యాలూ పాటలు పొడుపుకధలు

telugu-padyalu-bongaram

తెలుగు భాష మాట్లాడడానికి కష్టపడుతున్న తెలుగు జనం.  చాల బాదాకరం కాని అదే నిజం! కంప్యూటర్ యుగంలో కాన్వెంట్ చదువులు, కాంపిటీటివ్ ప్రపంచం. కలెక్టర్(Collector) అవ్వాలని ఒక తండ్రి కల కంటే, నా కూతురు కెనడా(Canada) వెళ్ళాలి అని ఆశ పడే మరో తల్లి.  మన పిల్లలు మన మాతృ భాష మరచి పోతారనే భయం… Continue Reading

11

Thomas Edison life lessons Inspirational Success Story

Thomas Edison early life

Who is Thomas Edison? Thomas Edison was America’s greatest inventor and also a great businessman. His inventions created and contributed to modern night lights, phonograph, the motion pictures, and long-lasting practical electric light bulb.He was genuinely a Genius. Among his… Continue Reading

0

How to Get rid of Persistent Cough with Home Remedies

persistent cough home remedies instant relief

Persistent cough is ruining your sleep? It can never be pleasant when you are disturbing everyone with your cough breaking the silence in a temple, in an important meeting where all are throwing weird looks at you. Just Relax! You have… Continue Reading

8

How to make a Platonic Relationship Work in Modern Era

platonic relationship platonic love

What is Platonic Relationship? Platonic love is a term utilized for a kind of affection that is non-sexual between two individuals that wish to build platonic relationship . It is named after Plato, however the thinker never utilized the term… Continue Reading

2

How Color Psychology used in marketing branding conversions

color psychology used in branding marketing and logos

What is Color psychology? Color psychology is the study of shades as an element of human behavior. Color can certainly have an impact on a person. However, it’s far vital to keep in mind that these effects vary from humans.… Continue Reading